DVD Van alfa tot Wmega

Een beeld van de restauratie van de St. Clemenskerk in Brunssum
Het Clemenskerkje in Oud Merkelbeek is de oorsprong en het oudste rijksmonument in Merkelbeek (na de herindeling van 1982 gemeente Brunssum) en de omgeving. Dit kruispunt van Romeinse wegen aan de Merkelbeeker beek is van oudsher een ontmoetingsplaats ven mensen en culturen. Hier werd in de 11e eeuw een parochiekerk gebouwd. Na de bouw van een nieuwe parochiekerk in 1879 elders in het dorp werd deze kerk het hart (nachtkoor) van verschillende kloosterordes. Het imposante klooster dat er naast verscheen werd achtereenvolgens gebruikt door zusters, Benedictijnen, Karmelieten, bejaarden en asielzoekers. In 2000 kwam het klooster leeg te staan en werd in 2009 gesloopt na de nodige vernielingen en enkele branden. Er restte slechts het oude Clemenskerkje zonder functie en de Lourdesgrot uit 1887. Door de inzet van vrijwilligers bleef dit Clemenskerkje in de belangstelling staan en in 2013 en 2014 werd het gerestaureerd met bijdragen van de gemeente Brunssum (eigenaar), de provincie en Stichting de Limpens. Het kerkje herbergt meer dan 1000 jaar geschiedenis en verhalen. De restauratie is met monnikenwerk van de restaurateurs van Restauratie Atelier Limburg (SRAL) uitgevoerd. Zij maakten de voor Nederland unieke laag Benedictijnse geschiedenis en legenden (anno 1904) werd weer compleet zichtbaar.
Guido Franken heeft dit hele restauratieproces van A tot Z of van Alfa (de eerste schop in de grond) tot Omega (de Opening van het gerestaureerd Clemensdomein) op een doordringende manier vastgelegd, waarbij ambtenaren, vrijwilligers, bedrijven, restaurateurs en vaklui samengewerkt hebben aan een product waar zij en de gemeenschap trots op mogen zijn: een parel in het Limburgs Landschap (uitspraak gouverneur Th. Bovens)!

(Tijdelijk) niet leverbaar.